وب سایت جدید : پایگاه آموزش بدنسازی فلکس آنلاین به آدرس FlexOnlne.iR

قبل و بعد تمرینات ورزشی چه بخوریم

قبل و بعد تمرینات ورزشی چه بخوریم

آیا تا به حال اتفاق افتاده که ندانید برای انرژی مورد نیاز تمرین خود چه چیزی و چقدر بخورید؟ آیا در مورد چیزی که بعد از تمرین باید بخورید مطمئن نیستید؟ در این مقاله با سالمترین راههای دریافت انرژی قبل و بعد از تمرین آشنا می شوید. صبح از خواب بیدار شدید و...